Llámanos: +34 981 160276
 

Cursos complementarios

“PEARSON TEST OF GENERAL ENGLISH”

O CENP é un centro examinador oficial para os Pearson Tests of Xeneral English. Estes son exames comunicativos que avalían as catro destrezas do inglés: comprensión auditiva, lectura, expresión escrita e oral. Os exames realízaranse no noso centro tres veces ao ano (decembro, maio e xuño) e serán corrixidos por examinadores no Reino Unido.

Existen seis niveles aliñados ao Marco Común de Referencia Europea para as linguas:


PTE General – Nivel

Common European
Framework of Reference

Nivel A1 – Foundation A1
Nivel 1 – Elementary A2
Nivel 2 – Intermediate B1
Nivel 3 – Upper Intermediate B2
Nivel 4 – Advanced C1
Nivel 5 – Proficient C2

Todos vos niveis do PTE Xeral están globalmente recoñecidos e son aceptados por empresas e universidades en moitos países como proba do nivel de inglés. Vos certificados son expedidos por Edexcel, unha empresa de Pearson e ou maior organismo examinador do Reino Unido.

Podedes simplemente matricularvos para ou exame non Centro ou tamén preparalo connosco en grupos reducidos.

Más información:

http://pearsonpte.com/pte-general/

Tel.: +34 981 16 02 76
Correo: sarah.moss@udc.es

En gran medida a nosa vida é o resultado de como nos comunicamos coa nosa contorna. As persoas exitosas son aquelas que ademais de facer un bo traballo técnico ten unha comunicación que logra os seus propósitos sen que o interlocutor se senta agredido.

No seu taller A arte de conVencer, Marcelo Castelo, o único galego pertencente a Thinking Heads, o máis importante think tank de fala hispana, ademais de lembrarnos a diferenza entre falar e persuadir ensinaranos as claves que nos permitirán poñernos no grupo de cabeza da nosa profesión.

Taller conVencer CENP

Curso Protocolo y Relaciones Públicas


Mínimo 15 alumnos.
Data límite de inscrición 30 de setembro de 2016.
Lugar de impartición: Escuela Universitaria de Turismo – CENP.
Máis información en Relacións Externas: galicia@cenp.com

Descargar programa