Llámanos: +34 981 160276
 

Organigrama

Director xeral do CENP:

Francisco Javier Carreño Cima

Directora do CENP da Coruña:

Mercedes Carreño Vicente

Secretario académico do CENP da Coruña:

Carlos Rodríguez Carro

Xefe de estudos e Coordinadora de escola de mobilidade internacional do CENP da Coruña:

Sarah Louise Moss

Relacións externas e Profesor responsable de calidade:

Antonia Pérez García

Titora de prácticas e Responsable da bolsa de traballo:

Eva Undabeitia Rojo