Llámanos: +34 91 566 23 44
 

Adaptacion ao Grao

Curso de un ano. Acceso a Grao para diplomados

 

Créditos recoñecidos: 180 ECTS
Créditos a cursar: 60 ECTS
Titulación Oficial: Grao en Turismo pola Universidade da Coruña 240 ECTS

Descargar plan de estudios

PLAN DE ESTUDIOS

Curso Adaptación Grao en Turismo
Materias a cursar Créditos
Técnicas de Comunicación e Promoción Turísticas 6
Xeografía do Turismo 6
Informática de Xestión e do Coñecemento 6
Análise de Estados Financieiros 6
Xestión Pública do Turismo 6
Métodos e Técnicas de Investigación en Turismo 6
Comercialización de Productos Turísticos 6
Prácticas en empresas (**) 12
Traballo Fin de Grao (***) 6
Total Créditos 60

(**) As prácticas en empresas realízanse en modalidade presencial, aínda que poden realizarse en calquera país.

(***) A defensa do traballo fin de grao realizase en modalidade presencial, xa sexa en persoa ou por videoconferencia.