Llámanos: +34 91 566 23 44
 

Programa de bolsas do Instituto de Turismo de España

Resolución do 9 de decembro de 2015 do Instituto de Turismo de España, pola que se convocan bolsas para a realización de prácticas profesionais.

Máis información:

http://www.tourspain.es/es-es/Conozcanos/Paginas/Becas-2016.aspx

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13912

 

 

Etiquetas: ,

 

Máis publicacións en Bolsa de Trabajo y Prácticas