Llámanos: +34 91 566 23 44
 

Curso de Organización e Xestión de Feiras e Congresos

Sede:

Centro Español de Nuevas Profesiones
Avda. de la Habana, 6- 7
15011 A Coruña
Tel.: 981 16 02 76, Fax: 981 14 54 82
Correo: galicia@cenp.com

Duración:

A duración do curso é de catro semanas, distribuidas da seguinte maneira:
50 horas presenciais

Inicio do curso: 3 de Febreiro de 2014
Clausura do curso: 27 de Febreiro de 2014

Mínimo 15 alumnos. Data límite de inscrición 31 de xaneiro de 2014

Horario:

As sesións desenvolveránse, segundo o programa previsto nos seguintes horarios:
12 horas semanais:
– De Luns a Xoves (a.i.): de 19 a 22 horas

Descansos: de 20,20 a 20,35

Distribución de contidos:

O curso consta de os siguentes módulos:
Tema I.
Deseño, organización e protocolo de feiras e congresos.

Tema II.
Xestión presupuestaria e económica de feiras e congresos.

Tema III.
Xestión da Oficina de Prensa en feiras e congresos.

Tema IV.
Promoción de feiras e congresos e o séu impacto turístico.

Tema V.
Venda de espazos, servicios e produtos feriais. Condicións de contratación

Tema VI.
O servicio de Catering neste tipo de eventos.

Tema VII.
Marco institucional e organizativo para o desenrolo do turismo de Congresos.

Reservado o 20% de horas lectivas para a práctica e desenvolvemento de diferentes traballos e visitas.

Visitas:
Expocoruña
Palexco
Palacio de Congresos de Galicia

Dirección:
SECRETARIO ACADÉMICO DO CENP CORUÑA:
Sr. D. Carlos Rodríguez Carro

Coordinación:
Sr. D. Bonifacio Valdeiglesias Pérez

Administración e xestión do curso:
Sra. Dª Antonia Pérez García

Profesorado:

SR. D. BONIFACIO VALDEIGLESIAS PÉREZ
Experto Universitario en Protocolo e Cerimonial do Estado.

SR. D. RAMÓN CASTIÑEIRAS
Xefe do Área de Congresos en TURGALICIA

SR. D. LITO GARCÍA ABAD
Responsable de Comunicación de Caixa Galicia.

SRA. DÑA. MARTA GUIMARAENS
Xerente de CONGREGA.

SR. D. ENRIQUE PENA
Director Palacio de Congresos PALEXCO

SR. D. JOSÉ FRANCISCO CARREIRA MÉNDEZ
Especialista en Catering de BOKETÉ

SR. D. IGNACIO GAZTELUMENDI
Presidente de TANGIBLE

 

Etiquetas: ,

 

Máis publicacións en Cursos