Llámanos: +34 91 566 23 44
 

Acerca do CENP

O CENTRO ESPAÑOL DE NUEVAS PROFESIONES

50 años cenpÉ unha entidade docente privada fundada en 1957 en Madrid, co obxectivo de ofertar á Sociedade formación superior para presentar alternativas aos estudos universitarios tradicionais.

MISIÓN: Impartir formación superior en áreas profesionais emerxentes e con gran demanda, como clave para fomentar o desenvolvemento da capacidade de liderado, de relación, innovación e adaptación ao cambio, sendo a mellor escola privada de España na súa área.

VISIÓN: Satisfacer demándaa sectores en continuo crecemento achegando profesionais capacitados, cualificados e con coñecemento das novas tendencias.

Todo iso implica o desenvolvemento dun importante labor de investigación, deseño e de relacións co mundo empresarial, que unido á faceta docente, constitúe a realidade diaria do CENP.

O modelo formativo de nivel superior proposto por o CENP fundaméntase nun ensino teórico-práctico, incorporando experiencias empresariais ás aulas, de tres anos de duración, e, o que é máis novo, en campos de coñecemento ignorados polo sistema educativo ata ese momento. Desta maneira introduce a formulación de novas canles docentes para a formación de técnicos superiores en áreas profesionais con contido científico suficiente como para fundamentar posteriormente a estruturación deses estudos en Facultades Universitarias.

O Espazo Único Europeo de Ensino Superior corrobora esta metodoloxía, implantando na Universidade Española, a partir de 2008, un modelo formativo similar ao proposto en 1957 polo CENP:

  • Ensinos teórico-prácticos con períodos de exercitación en empresas.
  • Prácticas profesionais para os alumnos.
  • Ciclos curtos de tres ou catro anos de duración.
  • Atención prioritaria a áreas economicamente emerxentes.
  • Plans de estudo deseñados de acordo coas necesidades empresariais.
  • Proposta de novas áreas de formación.

O CENP é membro afiliado á Organización Mundial do Turismo (OMT), organismo integrado en Nacións Unidas, é membro activo da Rede de Coñecemento da OMT, da Asociación Madrileña de Empresa Familiar ADEFAM, vinculada ao Instituto de Empresa Familiar, da Fundación Destino Madrid, da Federación Española de Escolas de Turismo ANESTUR, da Asociación Mundial para a Formación Profesional Turística AMFORT, da Unión Iberoamericana de Profesionais do turismo UIPT e da Asociación Española de Profesionais do Turismo AEPT