Llámanos: +34 91 566 23 44
 

Historia

1951

Francisco Javier Carreño Cima, novo emprendedor con experiencia no sector de axencias de viaxes, albisca a necesidade e concibe o proxecto que posteriormente dará paso á fundación do Centro Español de Novas Profesións (CENP).

1957

Fundación da Primeira Escola de Turismo de España en Madrid. Con esta iniciativa Fco. Javier Carreño Cima, Titular e Director Xeral do CENP, consegue encher un baleiro de formación existente nun sector que alcanzará un gran nivel de desenvolvemento en anos sucesivos. Os cursos tiñan unha duración de tres anos académicos, un sistema de formación teórico-práctico, e un plan de estudos adaptado ás necesidades expresadas polos profesionais do sector. Os alumnos que ingresaban na Escola debían ter terminado o Bacharelato.

1960

O CENP inaugura a segunda Escola de Turismo de España, en Barcelona.

1961

O CENP inaugura a Primeira Escola de Publicidade e Relacións Públicas de España, en Madrid, seguindo a mesma metodoloxía experimentada na Escola de Turismo: tres anos de duración, formación teórico-práctica e un plan de estudos adaptado ás necesidades do sector, naquel momento incipiente.

O CENP inaugura a terceira Escola de Turismo de España en Sevilla.

O CENP crea a Escola de Decoración en Madrid cun plan de estudos propio no que se aglutinaban as materias técnicas con coñecementos de Arte e Estética. (“Legalmente recoñecida” polo Ministerio de Educación desde o ano 1973 e polo Consello de Ministros do 13 de xullo de 1983.)

O CENP organiza o primeiro Curso de Posgrao en Comercio Exterior de España.

1963

O Ministerio de Información e Turismo recolle a iniciativa do CENP creando a Escola Oficial de Turismo e a Escola Oficial de Publicidade. Nelas adopta os plans de estudo que xa viñan impartindo no CENP, chegando mesmo a contratar a profesores do mesmo para as recentemente creadas Escolas Oficiais.

Celébrase en Barcelona a I Noite do Turismo, organizada por alumnos do CENP e patrocinada polo Exmo. Concello de Barcelona e a Delegación Provincial do Ministerio de Información e Turismo, Estas noites celébranse anualmente ata a actualidade.

1964

O CENP de Barcelona abre a súa Escola de Publicidade, primeira en Cataluña.

A Escola de Turismo do CENP é a primeira Escola de Turismo de España que alcanza o status de “Legalmente recoñecida”.

O Ministerio de Información e Turismo outorga a Placa ao Mérito Turístico á Escola de Turismo do CENP, e a Medalla ao Mérito Turístico ao seu fundador.

O CENP organiza o I Curso Internacional de Turismo, na Costa do Sol (Málaga), primeiro curso de España no seu xénero.

1965

O CENP abre a primeira Escola de Informática de España en Madrid.

A Escola de Publicidade e Relacións Públicas do CENP é a primeira Escola de Publicidade de España que alcanza o status de “Legalmente recoñecida” (B.O.E. de 1-6-1965).

1967

O CENP inaugura a súa sede da Coruña, abrindo a primeira Escola de Turismo de Galicia.

Fúndase a Escola de Técnicos en Congresos e Azafatas Recepcionistas do CENP en Madrid.

1969

Fúndase a Escola de Márketing do CENP de Madrid.

1970

O CENP inicia a súa expansión internacional coa fundación do Instituto Universitario de Novas Profesións -I.O.N.P.- en Caracas (Venezuela). No marco desta institución ábrese en Venezuela a Primeira Escola de Turismo do país.

1973

Miguel Muñoz Alonso, Director das Escolas de Publicidade, Relacións Públicas e Márketing do CENP e G. Luís Echeverría Follos, Director da Escola de Turismo do CENP reciben a Econmienda de Alfonso X o Sabio en recoñecemento aos seus méritos docentes.

1975

Fúndase a Escola de Relacións Públicas do CENP na Coruña.

Inaugúrase a sede do I.O.N.P. en Valencia (Venezuela) na que abre as súas portas a segunda Escola de Turismo daquel país.

1976

Os alumnos de terceiro curso de Relacións Públicas do CENP organizan as I Xornadas Técnicas de Relacións Públicas, que a partir deste momento celebraranse cada ano ininterrompidamente, incorporándose ao Plan de Estudos da Carreira como proxecto final.

Os estudos oficiais de Publicidade e Relacións Públicas incorpóranse á Universidade, coa creación das Facultades de Ciencias da Información.

1977

Os estudos oficiais de Informática incorpóranse á Universidade.

1979

O CENP abre a súa Escola de Arte Publicitaria en Madrid.

1980

O CENP impulsa a Fundación Alejandro de Humboldt de Venezuela coa finalidade de promover a creación dunha Universidade privada que poida dar continuidade aos ensinos que se imparten no I.O.N.P.

1982

O CENP organiza a primeira Escola de Anticuarios de España en Madrid.

O CENP celebra o 25 aniversario da súa fundación.

1983

O CENP inaugura a Escola de Márketing da Coruña.

1985

O CENP crea a primeira Escola de Anticuarios de Cataluña en Barcelona.

Vodas de Prata da 1ª Promoción do CENP. S.A.R. a Infanta Dna. Elena de Borbón acepta o nomeamento de Madriña de Honra da promoción.

Con motivo das celebracións das Vodas de Prata da 1ª Promoción do CENP se instituyen os Premios Novas Profesións, que cada ano entréganse á entidade ou persoa que máis destacase no campo das Novas Profesións.

G. Luís Echeverria Follos, Director da Escola de Turismo do CENP, é galardoado coa Medalla ao Mérito Turístico.

1988

Organiza o CENP os cursos de Maquetismo da Coruña.

1990

A Asociación de Anticuarios de Madrid asina un Convenio de Colaboración coa Escola de Anticuarios do CENP.

Abre as súas portas a Escola de Comercio Exterior do CENP na Coruña.

1993

No seo do Grupo Novas Profesións créase o New Professions Technical Institute de Miami (U.S.A.)

1994

Fúndase a Escola de Análise e Xestión de Axudas Comunitarias no CENP de Madrid.

O Goberno Venezolano outorga encoméndaa de Andrés Belo a Fco. Javier Carreño Cima en recoñecemento ao labor desenvolvido en Venezuela no ámbito cultural e da formación superior.

1996

Os estudos oficiais de Turismo incorpóranse á Universidade.

1997

O CENP celebra o seu 40 aniversario con diversos actos que culminan nunha cea de gala onde a Ministra de Educación, Dª Esperanza Aguirre, acepta o premio especial Novas Profesións 40 Aniversario, por crear a canle para que as Escolas de Turismo privadas poidan incorporarse como Escolas Universitarias adscritas ao réxime oficial universitario.

A Universidade privada Alejandro de Humboldt de Venezuela é autorizada por Decreto da Presidencia da República nº 2225. Desta maneira, os ensinos desenvolvidos polo CENP en España e o I.O.N.P. en Venezuela alcanzan o máis alto rango universitario.

1998

A Escola de Turismo do CENP da Coruña adscríbese á Universidade da Coruña (D.O.G.A. 4 de decembro de 1998).

Fachada del CENP

A Escola de Turismo do CENP de Madrid vincúlase á U.N.E.D. mediante un convenio que lle autoriza a impartir a Diplomatura en Empresas e Actividades Turísticas.

Créase o CENP-CPE, departamento de Cursos de Posgrao e Especialización ao impartirse o I Curso de Posgrao en Comercialización Hostaleira, continuando o que denominamos, con toda xustiza, UN CAMIÑO ABERTO AO FUTURO.

Iníciase o programa internacional do CENP, polo que todos os seus alumnos poden acceder a titulacións oficiais en universidades británicas mediante un ano de estudos en Gran Bretaña. Desta maneira toda a oferta formativa do CENP convértese en bilingüe.

1999

O CENP da Coruña trasládase á súa nova sede, un edificio singular na Cidade Xardín, desde onde se dominan as praias de Riazor e do Orzán.

2000

O Presidente da Xunta de Galicia, Excmo. Sr. Fraga Iribarne, e o Reitor Magnífico da Universidade A Coruña, Excmo. Sr. Meilán Gil, inauguran a nova sede do CENP na Coruña.

Convenio de colaboración con Harstad College, deHarstad (Noruega)

2001

Fúndase a Escola de Español para Estranxeiros (ELE) en Madrid.

2002

Acordo coa Universidade de Barcelona na área de Arte e Antigüidades.

2003

O fundador do CENP, D Fco. Javier Carreño Cima, é investido Doutor Honoris Causa pola Universidade Alejandro de Humboldt de Venezuela.

2004

A Universidade de Cornell imparte en colaboración co CENP-CPE o curso Hotel Revenue Management.

2005

Inauguración da nova sede do CENP en Madrid, situado en pleno barrio residencial e universitario.

A Escola de Turismo do CENP de Madrid obtén o selo de calidade da Organización Mundial do Turismo (OMT) organismo especializado de Turismo en Nacións Unidas.

O CENP é Membro afiliado da Organización Mundial de Turismo.

O CENP pasa a integrar o consello de educación da OMT.

2006

O CENP é recoñecido como Escola Superior de Deseño para impartir os estudos oficiais equivalentes a Diplomatura Universitaria nas especialidades de Deseño de Interiores e Deseño Gráfico.

O CENP organiza o primeiro congreso sobre Turismo e Saúde.

Convenio con Oskar Kämmer Schule, de Braunschweig (Alemaña)

2007

… 50 Aniversario

Ciclo de conferencias conmemorativas do 50 Aniversario, especializadas na temática de cada unha das escolas do CENP.

O CENP de Madrid é Sede da Conferencia Ulysses da OMT.

O CENP da Coruña recibe ao Primeiro Ministro de Cabo Verde.

2008

O CENP de Madrid asina un convenio de adscrición coa Universidade San Pablo CEU de Madrid.

A Axencia de Calidade Universitaria ANECA verifica positivamente os graos en Turismo das universidades da Coruña e San Pablo CEU de Madrid.

O CENP de Madrid é Sede da Conferencia Ulysses da OMT e organizador da entrega de premios Ulysses.

O CENP da Coruña recibe a visita do Primeiro Ministro de Cabo Verde.

2009

Comezan a impartirse os estudos de Grao en turismo, totalmente adaptados aos convenios de Bolonia, tanto na Coruña como en Madrid.

2010

Os estudos especializados de Deseño Gráfico e Deseño de Interiores renóvanse para adaptarse aos acordos de Bolonia, pasando a ser equivalentes para todos os efectos a un Grao Universitario.

Creación do Premio Praza Vale de Suchil para destacar a carreira profesional dos antigos alumnos.

2011

Acreditado para impartir na sede de Madrid o Bachelor Degree in International Business Communication, da Universidade de Central Lancashire (Reino Unido).

Creación da Fundación Ulysses.

2012

Convenio de colaboración coa Universidade Camilo José Cela e a empresa de formación especializada CITADEL (autorizada pola Dirección Xeral da Policía para impartir títulos de Detective Privado, Xefe de Seguridade e outros relacionados con Seguridade Privada, información e intelixencia.

Convenio de desadscripción coa Universidade San Pablo CEU de Madrid.