Llámanos: +34 91 566 23 44
 

Grao online en TurismoPor que estudar turismo?

1. Asegura un posto de traballo. Segundo datos do World Travel and Tourism Council recollidos pola Organización Mundial do Turismo de Nacións Unidas, 1 de cada 10 empregos no mundo están directamente relacionados co sector Turístico. En España, a actividade turística xera o 13,3% do emprego (datos recolleitos no “2018 informe sobre o emprego no sector turístico español” de EXCELTUR). As expectativas de crecemento a nivel mundial na próxima década son de 23,2 millóns de novos empregos directamente relacionados con turismo que se inclúen nun total de 74,5 millóns de novos empregos creados de forma directa ou indirecta polas actividades turísticas no mundo.

2. Incorporaraste a un sector no que España é líder e referencia a nivel mundial. España ocupa o primeiro posto no ránking de competitividade de viaxes e turismo do Foro Económico Mundial (W.E.F.). En 2016 foi o terceiro país do mundo en número de turistas internacionais e o segundo en ingresos por turismo internacional, segundo datos da Organización Mundial de Turismo de Nacións Unidas, experimentando un crecemento dun 8,9% en 2017.

3. Aprenderás a adaptarte a un mundo en constante evolución, capaz de axuntar as novas tecnoloxías e o trato humano. A tecnoloxía revolucionou as comunicacións e a intermediación turística, dando protagonismo ás persoas -os viaxeiros- desde o momento en que comezan a pensar na súa viaxe, facendo que, cada vez máis, o servizo de calidade identifíquese con atención personalizada.

4. Colaborarás co desenvolvemento de zonas menos favorecidas do planeta mediante a xestión dun turismo sustentable. Só mediante a responsabilidade social e o respecto á natureza e os recursos culturais pode garantirse a actividade turística a longo prazo, contribuíndo ao desenvolvemento económico e social dos destinos. Nacións Unidas destacou con motivo do Ano Internacional do Turismo Sustentable para o Desenvolvemento (2017) a capacidade do turismo para xerar emprego nos colectivos con maior dificultade de inserción laboral (mulleres e mozas), aumentando o carácter multiplicador dos seus efectos positivos.

5. Atoparás a túa vocación sexan cales sexan as túas afeccións e aptitudes persoais. As actividades turísticas son tan diversas e variadas que permiten un amplo abanico de posibilidades de emprego, capaz de dar cabida a todo tipo de perfís. Idiomas, xestión de empresas, humanidades, axencias de viaxes, hoteis, guías turísticos, recursos humanos… e unha variedade incrible de materias que che permitirán atopar a túa vocación, sexan cales sexan as túas afeccións, á vez que aprendes a súa utilidade no mundo profesional.

6. Ofrece prácticas profesionais moi diversas durante os estudos para facilitar a túa elección profesional definitiva. Ademais dos exercicios prácticos a desenvolver nas diferentes materias e as prácticas en empresas do segundo semestre do cuarto ano, os alumnos realizan estancias de prácticas de menor duración durante o segundo e terceiro ano, para experimentar distintas facetas da actividade e poder descubrir a súa auténtica vocación mentres aprenden.

7. Capacitaraste para fundar a túa propia empresa imaxínasche? O fomento da creatividade, da iniciativa persoal, do traballo en grupo e do liderado, así como os diversos coñecementos empresariais que inclúen estes estudos, proporcionan as ferramentas necesarias para o emprendemento.

8. A túa profesión significará poder viaxar e descubrir outras culturas e lugares e estar en constante relación con persoas de todo o mundo. Tanto se o teu traballo consiste en viaxar coma se traballas nun posto estático, traballarás con persoas de moi diversas orixes, entrando en contacto coas súas culturas e fomentando o desenvolvemento de amizades persoais.

9. Farás realidade as ilusións de moitas persoas que contan os días para volverse a ir de vacacións. Entrarás nun mundo vocacional, onde se traballa para dar satisfacción a persoas no seu período de descanso, o que proporciona unha gran satisfacción persoal, converténdose nunha das actividades laborais máis positivas que se pode atopar. Así se reflicte na enquisa realizada por Exceltur para o seu informe de 2018.

10. É un instrumento de PAZ e de entendemento internacional. O contacto directo de persoas de moi diversas culturas fai que todas elas comprendan que existe diversidade e esfórcense por aprender algo do outro, abrindo a mente a opinións e costumes diferentes. O Turismo permite e facilita este contacto.

TITULACIÓN: GRAO EN TURISMO POLA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Programa de 4 anos, 240 créditos ECTS.

Modalidade: online (*)

(*) Dispoñible tamén en modalidade presencial no campus do CENP da Coruña (España).

Distribución de materias:

Tipo de materia Créditos ECTS
Formación básica 60
Obrigatorias 132
Optativas 18
Prácticas externas 24
Traballo fin de Grao 6
Créditos Totais 240

Curso para Diplomados, DEAT y TEAT – Programa de 1 año, 60 créditos ECTS

Modalidade: online (*)

(*) Dispoñible tambén en modalidade presencial no campus do CENP da Coruña (España).

Distribución de créditos:

Créditos recoñecidos: 180 ECTS
Créditos que cursar: 60 ECTS
Titulación Oficial:
Graoo en Turismo pola Universidade da Coruña
240 ECTS

PERFIL DO ALUMNO:

Os estudantes de Turismo deberán ter facilidade para relacionarse e para a aprendizaxe de idiomas, un carácter aberto e comunicativo, dotes de organización, interese pola cultura, empatía, iniciativa e decisión.

Descargar plan de estudios

Grao en Turismo pola Universidade da Coruña

Primeiro Curso

PRIMEIRO SEMESTRE

Materias Créditos Tipo
Socioloxía do Turismo 6 Básica
Introducción á Economía 6 Básica
Informática de Xestión e do Coñecemento 6 Básica
Introducción ao Turismo 6 Obrigatoria
Idioma moderno: Inglés 6 Básica

SEGUNDO SEMESTRE

Materias Créditos Tipo
Introducción ao Derecho 6 Básica
Xeografía do Turismo 6 Básica
Técnicas de Comunicación e Promoción Turísticas 6 Básica
Patrimonio Cultural 6 Básica
Economía da Empresa 6 Básica
Segundo Curso

PRIMEIRO SEMESTRE

Materias Créditos Tipo
Contabilidade Financeira 6 Obrigatoria
Intermediación Turística e Transporte I 6 Obrigatoria
Aloxamento e Restauración I 6 Obrigatoria
Primeiro Idioma Moderno I/ Inglés 6 Obrigatoria
Segundo Idioma Moderno / Francés o Alemán 6 Obrigatoria

SEGUNDO SEMESTRE

Materias Créditos Tipo
Marketing Turístico 6 Obrigatoria
Contabilidade de Costes 6 Obrigatoria
Recursos Territoriais Turísticos 6 Obrigatoria
Estatística 6 Básica
Xestión de Recursos Humanos 6 Optativa
Interpretación do Patrimonio 6 Optativa
Tercer Curso

PRIMER SEMESTRE

Materias Créditos Tipo
Intermediación Turística e Transporte II 6 Obrigatoria
Aloxamento e Restauración II 6 Obrigatoria
Xestión turística do Patrimonio 6 Obrigatoria
Fiscalidade Turística 6 Obrigatoria
Primeiro Idioma Moderno II/ Inglés 6 Obrigatoria

SEGUNDO SEMESTRE

Materias Créditos Tipo
Análise de Estados Financeiros 6 Obligatoria
Métodos e Técnicas de Investigación no Turismo 6 Obligatoria
As TIC aplicadas ao Turismo 6 Obligatoria
Segundo Idioma Moderno II /Francés o Alemán 6 Obligatoria
Creación e Xestión de Empresas Turísticas 6 Optativa
A Imaxe dos Productos Turísticos nos Medios de Comunicación 6 Optativa

(*) As prácticas en empresas realízanse en modalidade presencial, aínda que poden realizarse en calquera país.

(**) A defensa do traballo fin de grao realízase de forma presencial, xa sexa en persoa ou por videoconferencia.

Curso dun ano. Acceso ao Grao para diplomados

info de Acceso

Créditos recoñecidos: 180 ECTS
Créditos que cursar: 60 ECTS
Titulación Oficial: Grao en Turismo pola Universidade da Coruña 240 ECTS

Descargar plan de estudios

PLAN DE ESTUDOS

Curso Adaptación Grado en Turismo
Asignaturas a cursar Créditos
Técnicas de Comunicación y Promoción Turísticas 6
Geografía del Turismo 6
Informática de Gestión y del Conocimiento 6
Análisis de Estados Financieros 6
Gestión Pública del Turismo 6
Métodos y Técnicas de Investigación en Turismo 6
Comercialización de Productos Turísticos 6
Prácticas en empresas (**) 12
Trabajo Fin de Grado (***) 6
Total Créditos 60

(**) As prácticas en empresas realízanse en modalidade presencial, aínda que poden realizarse en calquera país.

(***) A defensa do traballo fin de grao realízase en modalidade presencial, xa sexa en persoa ou por videoconferencia.

A formación online ten unha metodoloxía específica á que se adaptan as materias do Grao en Turismo (*)(**) (***), de maneira que, coas actividades propostas, póidanse adquirir todas as competencias que contempla a titulación.

A formación impártese a través dunha plataforma accesible a través de internet 24 horas ao día, os 7 días da semana, onde se proporciona ao alumno material básico para que poida acceder ás nocións teóricas da materia, xa sexan artigos, manuais, vídeos ou outros recursos que deberá ler ou visualizar de forma reflexiva. O alumno está acompañado en todo momento tanto polos seus titores como polos seus compañeiros, cos que pode interactuar e comentar as súas dúbidas, así como participar nas actividades que propoña o profesor, ou realizar os exercicios prácticos que se requiran co fin de afianzar e aplicar os coñecementos teóricos.

(*) A avaliación final (proba obxectiva ou mixta) de todas as materias deberá ser presencial, aínda que, co fin de ofertar un mellor servizo aos alumnos, o CENP poderá organizar a súa celebración en entidades colaboradoras fose dos seus locais, sempre baixo a supervisión do seu persoal e cumprindo con todas as garantías posibles de confidencialidade, honestidade e rigorosidade académica.

(**) A materia “Prácticas externas” non poderá cursarse de forma virtual, aínda que o CENP pode realizar convenios con empresas en calquera país onde se atope o alumno.

(***) O Traballo Fin de Grao poderá ser tutorizado a distancia. Deberá ser defendido de forma presencial ante tribunal, xa sexa en persoa ou por videoconferencia, en cumprimento da normativa vixente.

metodologia

Atención personalizada e acompañamento Co fin de facilitar a adaptación dos alumnos á modalidade online e garantir os seus resultados, CENP pon a disposición dos seus alumnos un Servizo de Atención ao Usuario ( SAU) para todas aquelas dúbidas referentes ao seu equipo informático, ao acceso á plataforma, visionado de contidos, etc., un Asesor Técnico Pedagóxico para consultas sobre o uso e funcionalidade da plataforma, así como a planificación da formación, actuando como dinamizador persoal do alumno. E, por suposto o profesor de cada materia ou titor da materia, responsable dos contidos. Todos eles estarán dispoñibles a través de email, cun compromiso de resposta inmediata (máximo 48 horas).

A aula virtual do CENP é unha contorna virtual de comunicación e aprendizaxe colaborativo que permite aos alumnos pertencer á rede social de CENP así como acceder aos seus contidos formativos ( LMS). Está dividido en dous grandes bloques diferenciados: rede social denominada “O meu espazo” e a contorna de aprendizaxe “Os meus cursos”. Os contidos estrutúranse baixo os fundamentos da pedagoxía social constructivista. O alumno aprende a través da colaboración, a interacción e a realización de actividades.

Un de cada 10 empregos no mundo están directamente relacionados co sector Turístico, segundo datos do World Travel and Tourism Council recollidos pola Organización Mundial do Turismo de Nacións Unidas. En España, a actividade turística xera o 13,3% do emprego (datos recolleitos no “2018 informe sobre o emprego no sector turístico español” de EXCELTUR). As expectativas de crecemento a nivel mundial na próxima década son de 23,2 millóns de novos empregos directamente relacionados con turismo que se inclúen nun total de 74,5 millóns de novos empregos creados de forma directa ou indirecta polas actividades turísticas.

Nos últimos anos produciuse unha crecente demanda de novos servizos en turismo como poden ser os relacionados con novas tecnoloxías ou turismo rural, ecoturismo ou turismo de aventura.

OS TRABALLOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON TURISMO ATÓPANSE EN:

 • Empresas de aloxamento
 • Operadores de turismo
 • Empresas de intermediación turística
 • Administracións públicas ou Organismos oficiais
  de turismo locais, autonómicos, nacionais ou internacionais
 • Empresas de hostelería
 • Congresos, eventos e feiras
 • Oficinas de información turística
 • Compañías de transporte
 • Empresas de animación turística
 • Balnearios e estacións termais
 • Turismo rural
 • Campos de golf
 • Parques acuáticos
 • Parques recreativos
 • Empresas de alquiler de vehículos
 • Campings ou cidades de vacacións
 • Estacións de esquí
 • Docencia
 • Empresas de Marketing turístico e outros servicios

Funciones Dirección, organización, planificación e xestión de todo tipo de empresas, produtos e servizos turísticos, labores de guías turísticos, tarefas de interpretación e tradución, animación sociocultural e docencia, Programación de rutas turísticas…. Con carácter xeral, o alumnado do Grao en Turismo está capacitado para o desenvolvemento de cargos intermedios e dirección de operacións. Os niveis operativos han de ser cubertos por alumnado procedente dos ciclos formativos, mentres que os niveis de alta dirección serán alcanzados co tempo ou tras a realización dun master.


Para máis información contacta connosco en cenp@cenp.com