Llámanos: +34 91 566 23 44
 

Prácticas – Hoteis Carrís

HOTEIS CARRÍS:

Para as súas Oficinas Centrais en Santiago de Compostela CONVOCA DÚAS PRAZAS PARA PERSOAL EN PRÁCTICAS:

XEFE DE VENDAS E ASISTENTE DEPARTAMENTO MERCADOTECNIA

REQUISITOS para ambos os dous postos:

 • Persoa ordenada e ben organizada, dinámica con dotes comerciais e extrovertida.
 • Boa presenza.
 • Manexo de Excel, Internet, PowerPoint e Word a nivel usuario.
 • Capacidade de aprendizaxe.
 • Capacidade resolutiva cara o cliente.
 • Inglés falado e escrito.

Lugar de traballo: Santiago de Compostela.
Horario: Flexibilidade á hora de acordar horario.

XEFE DE VENDAS, FUNCIÓNS:

 • Creación de Acordos de empresa.
 • Dar resposta aos correos electrónicos (xestión de reservas, dúbidas de clientes, seguimento de accións…)
 • Cumprimentación de RFP.
 • Introdución de tarefas no programa de Xestión Comercial.

ASISTENTE MERCADOTECNIA, FUNCIÓNS:

 • Apoio en todas as tarefas relacionadas coa definición e posta en marcha de accións de marca e publicidade offline: eventos, patrocinios, pezas gráficas, campañas de upselling e ugrading…
 • Apoio en campañas de publicidade online, mantemento de redes sociais e web Carrís hoteis.

INTERESADOS/ÁS: Envío de Cv con data tope 20 de marzo a practicascenp@mundo-r.com, indicando no asunto Hoteles Carrís e especificando no correo electrónico o posto ao que se opta.

14 de marzo de 2014

 

Etiquetas: , ,

 

Máis publicacións en Bolsa de Trabajo y Prácticas