Llámanos: +34 91 566 23 44
 

Traballos de Fin de Grao aceptados pola comisión do TFG

A Comisión de Traballos Fin de Grado, en reunión celebrada o día xoves 24 de outubro de 2013, acordou aprobar definitivamente as propostas de traballo relacionadas no documento adxunto. O resto de propostas considéranse rexeitadas.

Os alumnos cuxa proposta de traballo foi rexeitada pola CTFG ou que non presentaran proposta algunha no prazo fixado, concédeselles un novo prazo de 5 días hábiles, a contar dende a publicación do presente acordo, para que formulen unha nova proposta (data límite: luns 4 de novembro).

 

 

25 de outubro de 2013

 

Etiquetas: ,